Slovenské združenie výrobcov kameniva

Domáca spoluprácaZ dôvodu snahy zachovania baníckych tradícií, prezentovaní spoločných stanovísk k odborným problémom a napomáhaní pri tvorbe národných legislatívnych požiadaviek, združenie spolupracuje s jednotlivými banskými organizáciami.


Spolupracujúce organizácie na Slovensku


Slovenská banská komora

Slovenská banská komora

Hlavný banský úrad

Hlavný banský úrad

Slovenská banícka spoločnosť

Slovenská banícka spoločnosťZdruženie baníckych spolkov a cechov na Slovensku

Združenie baníckych spolkov a cechov na Slovensku

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práceV oblasti zvyšovania kvality ťažby, výroby kameniva a dopadu na životné prostredie SZVK spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.