Vítajte na stránkach

Slovenského združenia výrobcov kameniva

Kontakt
Erb SZVK


Adresa:

Slovenské združenie výrobcov kameniva
Osloboditeľov 66
Košice
040 17
Slovenská republika

Kontakt:

Email: kancelariaszvk@intas.sk

Predseda SZVK:
Ing. Ľudovít Kováč
+421 908 774 180

Výkonný tajomník SZVK:
Ing. Eduard Duda
+421 911 925 265