Vítajte na stránkach

Slovenského združenia výrobcov kameniva

Kontakt
Erb SZVK


Adresa:

Slovenské združenie výrobcov kameniva
Osloboditeľov 66
Košice
040 17
Slovenská republika

Kontakt:

Email: kancelariaszvk@intas.sk

Predseda SZVK:
Jozef Ruska
+421 902 924 007

Výkonný tajomník SZVK:
Doc. Ing. Marián Šofranko, PhD.
+421 911 970 066