Slovenské združenie výrobcov kameniva

Aktuality

XX. ODBORNÝ SEMINÁR SZVK
08.-09. november 2018 NOVÝ SMOKOVEC - Hotel ATRIUM

XX. odborný seminár je určený pre manažérov, projektantov, vedúcich lomov, zmenových technikov - majstrov, mechanikov a všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s výrobou kameniva. Cieľom seminára je aj naďalej formovať imidž kameniva, ako prírodného, zdraviu neškodného, ekonomicky a najmä ekologicky výhodného stavebného materiálu. Seminár má za úlohu, podľa schváleného ročného plánu na rok 2018 podporovať vzdelávanie členov, zároveň vytvoriť priestor pre konzultácie všetkých zúčastnených strán, ktorých sa ťažba kameniva týka. XX. odborný seminár SZVK dáva naďalej priestor na formálne aj neformálne stretnutia výrobcov kameniva s tvorcami legislatívy a dodávateľmi nových strojov, technológií, odberateľmi kameniva.


Záujemcovia o tento odborný seminár sa môžu dozvedieť všetky relevantné informácie v pozvánke, v ktorej sa nachádza aj návratka ...12. medzinárodný veľtrh EXPO Lesní lom, 19.-21.06.2018

Naša partnerská organizácia Těžební unie opäť organizuje medzinárodný veľtrh EXPO Lesní lom. Viac informácií na www.tezebni-unie.cz
alebo na www.expolesnilom.cz

Pozvánka EXPO 2018
Pozvánka EXPO 2018

IX. ODBORNÝ SEMINÁR SZVK
12.04.2018 Zvolen - Hotel Tenis

Seminár je cielene zameraný na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Úlohou seminára je poukázať na konkrétnych prípadoch, na najčastejšie porušovanie predpisov zo strany ťažobných organizácií a tým prispieť najmä k zníženiu úrazovosti. Časť prednášajúcich poukáže aj na ďalšie opakujúce sa nedostatky z praxe, zo strany ťažobných organizácií v súvislosti s vykonávaním BČ a ČVBS. Seminár je určený pre vedúcich lomov, vedúcich baní, zmenových technikov a ďalších technikov a manažérov zúčastnených na banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Tento seminár je zároveň považovaný za súčasť aktualizačnej prípravy (periodického školenia a vzdelávania) pre vedúcich lomov, vedúcich baní, bezpečnostných technikov, vedúcich likvidácií havárií a ich zástupcov a iných vedúcich zamestnancov, ktorí majú vydané osvedčenia podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z., za účasti organizácie JF, spol. s r.o., Detva, oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá má oprávnenie vydané Hlavným banským úradom.


Záujemcovia o tento odborný seminár sa môžu dozvedieť všetky relevantné informácie v pozvánke ...
Návratka.XIX. ODBORNÝ SEMINÁR SZVK
09.-10. november 2017 NOVÝ SMOKOVEC - Hotel ATRIUM

XIX. odborný seminár je určený pre manažérov, projektantov, vedúcich lomov, zmenových technikov - majstrov, mechanikov a všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s výrobou kameniva. Cieľom seminára je aj naďalej formovať imidž kameniva, ako prírodného, zdraviu neškodného, ekonomicky a najmä ekologicky výhodného stavebného materiálu. Seminár má za úlohu, podľa schváleného ročného plánu na rok 2017 podporovať vzdelávanie členov, zároveň vytvoriť priestor pre konzultácie všetkých zúčastnených strán, ktorých sa ťažba kameniva týka. XIX. odborný seminár SZVK dáva naďalej priestor na formálne aj neformálne stretnutia výrobcov kameniva s tvorcami legislatívy a dodávateľmi nových strojov, technológií, odberateľmi kameniva.


Záujemcovia o tento odborný seminár sa môžu dozvedieť všetky relevantné informácie v pozvánke ...
Návratka.VIII. odborný seminár BOZP a BP - Zvolen, 6. apríl 2017

SZVK Vás pozýva na VIII. odborný seminár SZVK pod záštitou predsedu Hlavného banského úradu. Seminár je zameraný na uplatňovanie banských bezpečnostných predpisov, na zaistenie BOZP a BP a aktuálnych ďalších predpisov súvisiacich s BČ a ČVBS, v nadväznosti na praktické skúsenosti z týchto činností. Viac informácií v pozvánke ...
Návratka.

XVIII. ODBORNÝ SEMINÁR SZVK

Záujemcovia o tento odborný seminár sa môžu dozvedieť všetky relevantné informácie v pozvánke ...
Návratka.

XVIII. ODBORNÝ SEMINÁR SZVK
10.-11. november 2016 NOVÝ SMOKOVEC- ATRIUM HOTEL

SZVK Vás pozýva na XVIII. odborný seminár SZVK, konaný pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Seminár je určený pre manažérov, projektantov, vedúcich lomov, zmenových technikov - majstrov, mechanikov a všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s výrobou kameniva. Seminár má za úlohu podporovať vzdelávanie členov, poskytovať priestor na formálne aj neformálne stretnutia výrobcov kameniva s tvorcami legislatívy, dodávateľmi technologických zariadení, strojov, nakladacej techniky, odberateľmi kameniva. Ďaľším zameraním seminára je aj naďalej formovať imidž kameniva, ako prírodného, zdraviu neškodného, ekonomicky a najmä ekologicky výhodného stavebného materiálu.11. medzinárodný veľtrh EXPO Mokrá, 14.-16.06.2016

Naša partnerská organizácia Těžební unie opäť organizuje medzinárodný veľtrh EXPO Mokrá. Viac informácií na www.tezebni-unie.cz Pozvánka EXPO 2016
Pozvánka EXPO 2016

Odborný seminár - Vyhne, 7. apríl 2016

SZVK Vás pozýva na VII. odborný seminár SZVK pod záštitou predsedu Hlavného banského úradu. Seminár je zameraný na uplatňovanie banských bezpečnostných predpisov, na zaistenie BOZP a BP a aktuálnych ďalších predpisov súvisiacich s BČ a ČVBS, v nadväznosti na praktické skúsenosti z týchto činností. Viac informácií v pozvánke ...
Návratka.

22 - 23 Október 2015

SZVK Vás pozýva na XVII. odborný seminár SZVK pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Seminár je určený pre manažérov, projektantov, vedúcich lomov, zmenových technikov - majstrov, mechanikov a všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s výrobou kameniva. Cieľom seminára je aj naďalej formovať imidž kameniva, ako prírodného, zdraviu neškodného, ekonomicky a najmä ekologicky výhodného stavebného materiálu.Nedeľa, 23 Marec 2014 17:36

V spolupráci s ministerstvom životného prostredia pripravujeme začiatkom apríla 2014 stretnutie odborníkov, ktorí sú súčinní pri plánovaní, povoľovaní a spracovaní kameniva pre stavebné a iné účely. V rámci projektu SNAPSEE – trvalo udržateľné plánovanie kameniva v štátoch juhovýchodnej Európy, do ktorého je zapojená aj Slovenská republika, sa pod líderstvom MŽP SR vedie informačná kampaň, pripravujú analýzy a plánovacie dokumenty pre túto problematiku. Viac informácií o projekte nájdete na www.snapsee.eu


Naša partnerská organizácia Těžební unie opäť organizuje medzinárodný veľtrh EXPO Mokrá. Viac informácií na www.tezebni-unie.czNedeľa, 23 Marec 2014 17:29

SZVK Vás pozýva na V. odborný seminár SZVK, ktorý sa bude konať dňa 24.4.2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

dborný seminár SZVK
30.mája 2013

Dňa 30.mája 2013 sa v Dome techniky v Košiciach uskutočnili oslavy 15. výročia založenia SZVK

oslavy oslavy